SHERBIM MJEKESOR PERIODIK (CHECK-UP)

SHERBIM MJEKESOR PERIODIK (CHECK-UP)

SHERBIM MJEKESOR PERIODIK (CHECK-UP)

Sistemi i kontrollit periodik  Mjekesor ( Check –up) eshte vene ne zbatim dhe funksion ne kliniken tone qe  prej vitit 2007 e ne vazhdim eshte zhvilluar me grupe pune ose ndemarrje dhe shtrirje ne familje. Me vone kete sistem kontrolli mjeksor check-up  e perkrahen dhe u fut ne zbatim ne sistemin bankar dhe ne ndermarrje  ku bejne dhe pjese  administratore  te huaj.

Klinika Mjekesore Pro Life ju jfron CHECK- UP (Kontrollin mjekesor) te programuar per shendetin tuaj.

 

CHECK-Up –  Program

  1-Zvogelimi ose eleminimi i rreziqeve per shendetin

2-Zbulimi i problemeve shendetesore

3-Promovimi i shendetit te mire

4-Sigurimi i shpejte i nje mjekimi profesional ne rast semundjeje

 

CHECK-UP – Program individual

  1-CHECK-Up – Program standart

2- CHECK-Up – Program i pergjithshem

3-CHECK-Up – Program kardiologjik

4- CHECK-Up – Program diabeti

5- CHECK-Up – Program sportiv

6- CHECK-Up – Program pediatrik

7- CHECK-Up – Program per meshkuj mbi dhe nen 40 vjec

8- CHECK-Up – Program per femra mbi dhe nen 40 vjec

 

 CHECK-Up – Program ekzekutiv

  • CHECK-Up – Program ekzekutiv per meshkuj e femra nen 40 vjec
  • CHECK-Up – Program ekzekutiv per meshkuj e femra mbi 40 vjec
  • CHECK-Up – Program ekzekutiv per meshkuj e femra mbi 50 vjec
  • CHECK-Up – Program me ekzaminime shtese

 

Ju ofrojme konsultime dhe keshillime sipas deshires tuaj!