MJEKESIA SPORTIVE

MJEKESIA SPORTIVE

MJEKESIA SPORTIVE

MJEKESIA SPORTIVE

  • Vizita mjekesore individuale ose ekipore
  • Rehabilitim i traumave sportive, pre dhe post operatore
  • Traumatologji sportive
  • Dietologji sportive
  • Konsulta fitness dhe streching
  • Licensime sportive