LABORATORI MJEKESOR

LABORATORI MJEKESOR

LABORATORI MJEKESOR

Laboratori i Klinikes Mjekesore Pro Life ka filluar aktivitetin e tij qe prej vitit 2007, sebashku me te gjitha repartet e tjera te klinikes dhe ku kryhen :

Laboratori ne Kliniken Pro Life siguron nje nga shtyllat kryesore per venien e diagnozes te semundjeve te ndryshme. Cilesia e larte e paisjeve laboratorike bashkekohore dhe niveli i stafit qe ofron kete sherbim ben te mundur qe pacienti te marre nje rezultat ne kohe reale dhe absolutisht te sakte .

Vlen per te permendur eksperienca e ketij laboratori ne realizimin me sukses te disa Chek-up me kompani prestigjoze (me punonjes te huaj dhe shqiptare ) si dhe me disa nga bankat kryesore ne vend .

Keto Check-up jane realizuar ne ambientet e klinikes si dhe ne terren ne vendin ku jane grumbullimet e punonjesve.