KABINETI I OBSTETRI-GJINEKOLOGJISE

KABINETI I OBSTETRI-GJINEKOLOGJISE

KABINETI I GJINEKOLOGJISE

Ne kete kabinet kryhen vizita e konsulta gjinekologjike, Pap Test dhe kultura  vaginale, konsulta per sterilitet, eko gjinekologjike, eko per shtatezani, etj.

  • Vizita dhe konsulta gjinekologjike
  • Echo gjinekologjike