KABINETI I KIRURGJISE PLASTKE-ESTETIKE

KABINETI I KIRURGJISE PLASTKE-ESTETIKE

KABINETI I KIRURGJISE PLASTKE-ESTETIKE

Prof. Dr.Gezim Pepi, me specialitet kirurg plastik-estetik, anetar i Urdherit te Mjekut te Shqiperise kryen konsulta dhe vizita si dhe trajton:

  • Korrigjime i defekteve te vesheve, i lindur ose i fituar (otoplastike)
  • Plastika e hundes (te lindura ose te fituara)
  • Plastika e ballit me operacion ose botox
  • Plastika e palpebrave (heqja e rrudhave, qeskave), te qepallave te siperme dhe te poshtme