TECAR TERAPIA

TECAR TERAPIA

Tecar terapia (e regjistruar si Tecar® ose Human Tecar® Unibell ) eshte nje teknike terapeutike qe stimulon energjine ne brendesi te indeve te trupit, duke aktivizuar proceset riparuese, antinflamatore dhe rindertuese natyrale. Duke u nisur nga parimi qe patologjite muskolo-skeletike ngadalsojne proceset fiziologjike normale, kjo terapi ndihmon rimekebjen e mekanizmave te mesiperm.

Ne ndryshim me aparatet e tjera (si laser, radar, reze infra te kuqe etj.) ku energji tranzmetohet nga jashte Tecar terapia shfrytezon energjine e brendeshme te qelizave te trupit duke stimulur fushat e tyre manjetike.

Tecar terapia funksionon ne dy modalitete te ndryshme: kapacitive dhe rezistive.

Ne menyren kapacitive perdoret nje elektrode e veshur me porcelan dhe funkionon me mire ne indete e idratuara (me perqindje te larte uji) si muskujt, enet e gjakut dhe ato linfatike etj..

Ndersa menyra rezistive, ku perdoret nje elektrode metalike e zhveshur, eshte me indikuar ne indet kockore, tendinat, ligamentet, indet kercore dhe fibroze.

Efektet paresore jane tre:

 • stimulimi i mikroqarkullimit;

 • zgjerimi i eneve te gjakut dhe atyre linfatike;

 • rritja e temperatures endogjene (te brendeshme).

Tecar terapia eshte nje nga terapite me te pedorurara. Efikasiteti i saj kalon 50% dhe nuk ka efekte dytesore te demeshme. Ne dryshim me terapite e tjera mund te perdoret edhe direkt pas demtimit, pa pritur 24-48 oret e zakoneshme klinike.

Patologjite ku mund te perdoret jane:

 • artroza:

 • artriti;

 • kapsulitis adeziv;

 • cervikalgji;

 • kondropati (demtimi i kercit);

 • lombalgji;

 • infiamacion i nevit shjatik;

 • pubalgji;

 • fraktura te ndrysheme;

 • tuneli karpal;

 • tendinite, etj..