Seminari mbi osteoporozen ne bashkepunim me Shoqaten Shqipetare te Fizioterapise

Seminari mbi osteoporozen ne bashkepunim me Shoqaten Shqipetare te Fizioterapise

Ne daten 16 Janar 2016, Klinika Mjekesore Prolife morri pjese me ane te dy specialisteve ortoped Pr. Oresete Moreschini dhe Dr. Michele Simone Boccanera ne seminarin mbi osteoporozen te organizuar nga Shoqata Shqipetare te Fizioterapise.

Mjeket italian folen mbi shkaqet, diagnostikimin dhe trajtimin kirurgjikal te kesaj semundje metabolike.

Klinika Prolife nis keshtu bashkepunimin me Shoqaten Shqipetare te Fizioterapise me te cilen parashikohen nje sere iniciativash per informimin dhe parandalimin e semundjeve ortopedike dhe neurologjike.

Specialistet italian vazhduan aktivitetin ne ambientet e klinikes ku, per dy dite u krye matja e mineralometrise dhe diagnostikimi falas per pacientet nga e gjithe Shqiperia.