Mineralometria Kockore e Kompjuterizuar

Mineralometria Kockore e Kompjuterizuar

Mineralometria Kockore e Kompjuterizuar (M.K.K) me tekniken DXA (Dual X-ray Absorptiometry) eshte egzaminimi me ane te cilit matet dendesia e kockave te trupit. Ne pak fjale, eshte nje menyre per te matur cilesine dhe dendesine e kripave minerale (kalcium) ne skeletin njerezor.

M.K.K. mund te behet ne parakrahe, shtylle kurizore, femur ose ne te gjithe skeletin. Dy pjeset me te rendesishme zakonisht jane kolona dhe femuri.

Ne kete teknik perdoren rezet X, por doza e perdorur eshte shume me e vogel se ajo e radiografive dhe e pademeshme.

Te te rriturit matja behet ne T-score, e cila eshte diferenca midis vlerave te matura gjate egzaminimit dhe vlerave mesatare te popullates.

M.K.K. ben te mundur diagnostikimin e osteopenise (demineralizimi i vogel kockave qe perben nje alarm) dhe te osteoporozes (demineralizim i madhe qe mund te shkaktoje fraktura te ndrysheme).

Teknika M.K.K. eshte e keshilluar per grate ne menopauze dhe per meshkujt qe kane kaluar moshen 60 vjec, si edhe per ata te ciliet kane pasur fraktura te shumta ne vite.