SHOCK WAVE THERAPY

SHOCK WAVE THERAPY

Shock Wave

Shock Wave Therapy (ESWT) eshte nje terapi inovative, shume efikase ne patologji te ndryshme. Kjo terapi e re ka si specifike kohen e shkurer te trajtimit dhe efikasitetin maksimal vetem ne pak seanca.

Ka perdorime te shumta si ne patologjite e indeve te buta (muskuj, tendine, ligamente) dhe ne ato te indit kockor.

ESWT jane vale akustike me ane te te cilave eshe i mundur trasporti i energjise ne distanca te shkurtra si dhe te largeta. Qellimi kryesor i ketye valeve eshte aktivizimi i proceseve rigjeneruese biologjike te trupit njerezor.

Efektet pozitive te ESWT:

  • Studime klinike provojne nje efikasitet te plot ne 75% te rasteve;

  • ESWT ka nje raport kosto-cilesi tejet pozitiv;

  • Zgjidhje jo-invasive te problemeve artikulare;

  • Nuk ka nevoje per anesezi;

  • Nuk ka efekte kolaterale.